n-_0005_Háttérszín

Ágoston Kálmán

vitéz Ágoston Kálmán szakaszvezető

(1898-1974)

A soproni m. kir. 18. honvéd gyalogezred állományában 1917. augusztus 8-án az ojtozi harcokban elsőként hatolt át az ellenség kilencsoros drótakadályán és tört be állásaiba, másnap felderítés közben fogságba esett, de puskát szerezve az egész ellenséges járőrt leküzdötte. Ugyanaznap az 586-os magaslat elleni nehéz harcokban halált megvetve tört előre, és szurony­harcban egyedül 22 román katonát küzdött le, amelynek Dávidházy főhadnagy volt a tanúja. 1917. augusztus 12-13-án, az ellenség folyamatos ellentámadásokat hajtott végre, százada balszárnyát hat emberrel biztosította, és az ellenség minden támadását véresen visszaverte. A korabeli jelentés szerint: „A legénységet bátorítandó, a legkritikusabb pillanatokban teremtett jó hangulatot, ennélfogva kitűnő, vitéz, vakmerő katona.”

Haditetteiért az Arany Vitézségi Érmet adományozták részére.

Maruzs Roland: Virtus dolgában töretlen - Arany Vitézségi Éremmel kitüntetett katonáink az első világháborúban (Sopron, 2018) 25. o.